MAICON s.r.o.  

O spoločnosti

 

             Spoločnosť MAICON s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti vedenia účtovníctva pre živnostníkov, malé a stredné firmy.  Základným cieľom je poskytnúť službu ktorá vyžaduje zo strany klienta minimálne časové a finančné nároky a zároveň spĺňa všetky požiadavky kladené na kvalitu. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa splniť všetky jeho požiadavky.

             Účtovníctvo môže byť spracovávané v priestoroch klienta, to znamená , že účtovníčka v stanovených dňoch spracováva účtovné doklady v priestoroch klienta v jeho účtovnom programe, alebo je účtovníctvo spracovávané v kancelárii v účtovnom programe našej spoločnosti, pričom zo strany klienta je potrebné poskytnúť účtovné doklady.

             V prípade externého spracovania účtovníctva odpadajú všetky náklady na zamestnanca ( kancelárske priestory, telefón, energie), účtovný program, školenia.

 

Venujte sa výhradne svojím podnikateľským aktivitám,

my budeme  viesť Vaše účtovníctvo, mzdovú a personálnu agendu.