MAICON s.r.o.  

Poskytujeme kvalitné a komplexné služby v oblasti:

 

- vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva

- vypracovania daňových priznaní

- vypracovania ročných zúčtovaní

- mzdovej a personálnej agendy

Venujte sa výhradne svojím podnikateľským aktivitám,

my budeme  viesť Vaše účtovníctvo, mzdovú a personálnu agendu.